با دانلود کتاب بازاریابی فروش خود را افزایش دهید
با دانلود کتاب بازاریابی فروش خود را افزایش دهید

دانلود کتاب بازاریابی

اگر در زمینه فروش مشکل دارید ؟

اگر در زمینه استخدام بازاریاب مشکل دارید؟

اگر در زمینه استخدام فروشنده مشکل دارید؟

اگر در زمینه ارائه خدمات خود به مشکل برخورد نمودید؟

اگر بهترین جنس یا خدمات را در اختیار دارید ولی نمی توانید آنرا به قیمت دلخواه خود بفروش برسانید؟

اگر دوست دارید جزوء یکی از فروشندگان میلیاردرهای دنیا باشید باتوجه به اینکه 85% میلیاردرهای دنیا کارخود را از

بازاریابی و فروش شروع کرده اند؟

افرادی که در زمینه بازاریابی ، مدیریت فروش ، فروشندگی ، آموزش تیم فروش ، کارشناس فروش و یا بهر نحوی از عناوین که

در زمینه فروش در سطح کشور ایران زمین فعالیت دارند خرید جزوه ذیل برای آنها حتما" پیشنهاد می شود :

عناوین و مطالبی که بعد از دانلود کتاب بازاریابی به آن دسترسی خواهید داشت:

1. ترس از فروش حضوری

2. جملات ذهنی تیم فروش

3. پاسخ به اعتراضات مشتری

4. سرفصلهای بازاریابی و فروش

5. روشهای متقاعد سازی مشتری

6. راههای ساده برای نفوذ در قلب مشتری

7. آموزش عملی اصول و فنون موفقیت در فروش

8. روشهای جلوگیری از دور زدن منشی ، فروشنده و یا شریک

9. روشهای جمع بندی آنی جلسه و قطعی کردن فروش و منجر به قرارداد نمودن آنی

10. روشهای ایجاد هوش هیجانی در ذهن مشتری بمنظور دست زدن به خرید آنی و احساسی

11. جلوگیری از دور زدن تمامی پروسه های فکر کردن مشتری اعم از داشتن شریک ، جابه جائی مکان ، مشورت کردن و ...

12. روشهای انداختن قلاب ذهنی به ذهن مشتری که دقیقا مطالب شما دلالت برروی رگ خواب مشتری و دغدغه های آن نماید.

13. روشهای ارائه پیشنهاد رد نشدنی در حد 3 ثانیه تا 3 دقیقه که در ذهن طرف مقابل آنچنان موضوعی متصور شود که فقط یک ابله

این پیشنهاد را رد می کند

14. روشهای تصویرسازی ذهنی برروی ذهن مشتری و ایجاد فضای خلاء جنس یا خدمات شما در ذهن آن که با این روش بار روانی

از بعد روانشناسی برروی ذهن مشتری نقش بسته و بدون فکرکردن به قیمت جنس یاخدمات شما سریعا آنرا بخرد.

15. و ... بسیاری از مطالب و موارد دیگر که در زمان امروزی باتوجه به رقابت تنگاتنگ روشهای فروش که واقعا کار بازاریابی را دچار

مختل نموده به طوری که فروش برخی محصولات و خدمات را غیرممکن نموده است.مطالب مرتبط :
منبع: سایت مشاورهنويسنده : تینا


تبليغاتclose
آگهی رایگان